Recherche Mots Clés
 


Memnoniella echinata - <i>Memnoniella echinata</i> sur papier coton
Memnoniella echinata - <i>Memnoniella echinata</i> sur papier journal
Memnoniella echinata - <i>Memnoniella echinata</i> sur parchemin
Myrothecium verrucaria - <i>Myrothecium verrucaria</i> sur parchemin
Myrothecium verrucaria - <i>Myrothecium verrucaria</i> sur textile (coton)
Paecilomyces variotii - P. variotii sur textile coton
Paecilomyces variotii - <i>P. variotii </i>sur cuir, côté chair
Paecilomyces variotii - <i>P. variotii </i>sur textile en lin
Paecilomyces variotii - <i>P. variotii </i>sur papier édition
Paecilomyces variotii - <i>P. variotii </i>sur papier journal
Penicillium chrysogenum - <i>Penicillium Chrysogenum</i> sur cuir (chair)
Penicillium chrysogenum - <i>Penicillium Chrysogenum</i> sur cuir et sur parchemin

Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14